Hvordan foregår begravelsen på Amager?

december 14, 2021 by Ingen kommentarer

Hvis et familiemedlem pludseligt er gået bort, kan en bedemand hjælpe i den svære tid med at håndtere alt papirarbejde og formalia omkring dødsfaldet – udover selvfølgelig at være med til at arrangere begravelsen. Den afdøde skal som udgangspunkt være begravet eller bisat senest 8 dage efter dødsfaldet.

 

Bedemandsvirksomheden kan også være behjælpelig med at vise dig et udvalg af urner og kister til begravelsen, som du kan vælge i mellem og evt. tilkøbe. Begravelseskisterne fremstilles af fyrretræ, egetræ eller bøgetræ, som kan være både malet, lakeret eller ubehandlet.

 

Du og din familie kan vælge mellem både en borgerlig eller kirkelig begravelse. Gennem bedemandens erhverv hjælper han eller hun dig med at organisere og afholde begravelsen – følg blot linket her og læs mere om begravelser på Amager.

 

Den kirkelige begravelse på Amager

På Amager er der mulighed for at afholde højtideligheden i forbindelse med en begravelse fra hele 16 kirker på øen, som er en del af Folkekirken.

 

Nogle af de mest populære og kendte kirker på Amager er Tårnby Kirke, Sundby Kirke og Kastrup Kirke. Ved kirkelige bisættelser og begravelser begynder ceremonien typisk med en optakt og en indledende salme. Herefter læser præsten nogle tekster fra Biblen, og familien synger en salme og der bedes. Herefter holder præsten en tale for den afdøde. Disse taler er typisk aftalt i sammen med den efterladte familie for at gøre talerne mere personlige.

 

Ved begravelsen på Amager bærer de pårørende kisten med den afdøde ud til gravstedet. Præsten siger nogle sidste ord, og kisten sænkes ned, hvorefter kirkegårdens graver dækker graven til. Typisk lægges blomster og blomsterkranse ved gravstedet.

 

Hvis kirken ikke har en tilhørende kirkegård, så er det nødvendigt at køre kisten i rustvogn til en kirkegård, hvor den afdøde kan begraves.

 

På Amager varer gravfreden typisk 20-30 år. Når fredningsperioden ophører, kan du som pårørende vælge at betale for at forny brugsretten til gravstedet.

 

Den borgelige begravelse på Amager

Hvis den afdøde ikke var medlem af folkekirken, så skal vedkommende begraves ved en borgerlig begravelse. Til dette formål kan kirkerne ikke benyttes, om end det er muligt at benytte de tilknyttede kapeller på Amagers kirkegårde. Desuden er det også typisk muligt, at den afdøde kan begraves på kirkegården, selv hvis han eller hun ikke var medlem af folkekirken.

 

Den borgelige højtidelighed eller afskedsceremoni for det sidste farvel kan finde sted andre steder end i kapellet. Eksempelvis vil et medborgerhus eller forsamlingshus kunne danne rammerne om højtideligheden. Typisk synges sange, og der holdes taler om den afdøde eller læses digte.

 

Bedemandsforretningen på Amager kan altid være behjælpelig med forslag til aktiviteter og steder, hvor højtideligheden kan afholdes.